INFORMATII UTILE

Iti oferim informatiile pentru eliberarea Certificatului de Deces dar si pentru intocmirea altor acte necesare.

Acte necesare dosar ajutor de inmormantare

 1. Cerere tip pentru ajutor de inmormantare (descarca-l de aici)
 2. Cupon pensie decedat
 3. Certificat de deces (original + copie)
 4. Acte din care sa rezulte cheltuielile de deces*
 5. Actul de identitate al solicitantului (original + copie)
 6. Dupa caz, certificatul de casatorie (original + copie) pentru sot / sotie, certificatul de nastere (original + copie) pentru fiu / fiica , actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator (original + copie).
* In cazul in care solicitantul nu are acte din care sa rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei indreptatite pe baza unei declaratii pe proprie raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de inmormantare. In cuprinsul declaratiei se va mentiona in mod expres, faptul ca, persoana a luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Acte necesare eliberarii certificatului de deces

La S.P.C.L.E.P./primărie pentru înregistrarea decesului şi eliberarea certifcatului de deces:

 • Certificatul medical constatator al decesului;
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 • Actul de identitate al decedatului;
 • Fotocopia actului de identitate al declarantului decesului;
 • Timbru fiscal de 2 lei;
 • Aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.